No Waste

Geert Baas, Henri Blommers, Willem Stoop en Max Wijlacker

Martin Bijl van Art Gallery World Trade Center in Rotterdam treedt deze keer op als “gastcurator” in galerieWind. Martin Bijl leidt inmiddels al bijna dertig jaar met veel succes Art Gallery WTC.

Een plek waar vaak Rotterdamse kunst wordt vertoond. Ook in galerieWind speelt de Rotterdamse kunst een belangrijke rol.
Het is een mooi gebaar van Martin dat hij nu een expositie samenstelt in deze Rotterdamse galerie. Hiervoor heeft hij vier kunstenaars en hun werk geselecteerd.
Het resultaat is een mooie gevarieerde tentoonstelling die nauw aansluit bij de werkwijze van galerieWind zelf, maar die een andere signatuur heeft, n.l. die van Martin Bijl. In dezelfde periode is er ook een expositie met diverse kunstenaars in de galerie van het WTC te bekijken.

Geert Baas
Verschillende disciplines worden door Geert Baas subtiel aan elkaar gekoppeld. Kenmerkend zijn de trefzeker op linnen aangebrachte acryllijnen. Zo plaatst hij gevonden materiaal op een
lineair schilderij.

Geert Baas
Geert Baas

Henri Blommers.
De fotoserie “Plastic Utopia” van Henri Blommers is een ode aan de natuur met het utopische beeld dat de natuur uiteindelijk krachtig en flexibel genoeg zal zijn om het plastic te kunnen absorberen.

Henri Blommers
Henri Blommers

Willem Stoop
De werkstukken van Willem Stoop bestaan uit ruimtelijke collages van veelal afvalmateriaal. Het ruwe, soms onbewerkte hout waarop sporen van eerdere functies nog zichtbaar zijn, krijgt een nieuwe kans waarbij niets mooier wordt voorgesteld dan het is.

Willem Stoop
Willem Stoop

Max Wijlacker
Als afgestudeerd schilder werkt Max Wijlacker in verschillende disciplines; beeldhouwen, vervaardigen van installaties, assemblages en collages. Binnen haar schijnbaar toevallige composities, brengt zij verschillende gejutte materialen samen tot een nieuwe eenheid.
Ordening, vlakverdeling en ritme zijn terugkerende thema’s.

Max Wijlacker
Max Wijlacker

Expositie → van 14 december 2019 t/m 31 januari 2020


Opening expositie op ZATERDAG 14 DECEMBER A.S. om 16.00 UUR.
Inloop om 15.30 uur.
Martin Bijl zal in het kort de expositie toelichten en de kunstenaars introduceren.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.